waarom niet?

Ik heb niets te verbergen, maar ook niets te vertellen.

In een vrij land hoort bewegingsvrijheid zonder permanent volgsysteem. Dit geldt zowel voor de off-line als de online wereld.

Hoe meer data, hoe meer ruis, hoe gevoeliger voor interpretatiefouten.

Ik kies voor communicatievrijheid en Privacy by Design.

Voor een transparante overheid, tegen transparante burgers.

Ik zit al op Facebook.

Welkom bij logmeniet!

De overheid wil van alles van je weten. Rekeningrijden, cameratoezicht en chips in paspoorten zijn bekende voorbeelden, maar ook je doen en laten op internet wordt meer en meer in de gaten gehouden.

Vaak blijkt dat de overheid eigenlijk geen flauw idee heeft van hoe met deze data om te gaan. Ambtenaren laten usb-sticks of computers slingeren, persoonsgegevens belanden online, of onschuldige mensen komen in de verkeerde datasystemen terecht. Behalve slordig, is de overheid vaak ook onwetend over de nieuwe technologieën. Hoelang is het automatiseringsdrama bij de politie al bezig en hoeveel makkelijker gaat het nu eigenlijk bij de belastingdienst?  De OV-chip is al gekraakt en ook de chip in ons paspoort blijkt niet de beloofde veiligheid te garanderen. Gericht informatie verzamelen is soms nodig voor de veiligheid, maar alles maar verzamelen zonder goede onderbouwing of resultaten bedreigt juist je persoonlijke veiligheid en vrijheid.

Logmeniet wil dat je meer zeggenschap over je data krijgt en kiest voor 'Privacy by Design'. Privacy by Design betekent dat privacygaranties ingebouwd worden in het technologisch systeem zelf. Bij logmeniet gaat het om de zeggenschap over loggegevens.

Loggegevens maken duidelijk wie wanneer met wie gemaild heeft. Providers die loggen voor eigen bedrijfsdoeleinden moeten deze gegevens bewaren voor mogelijke opsporingsverzoeken om aan de bewaarplicht te kunnen voldoen.

Volgens Logmeniet is dit omgekeerde wereld. Als burger heb je het recht op vrije communicatie. Zo lang je niet verdacht bent, heeft in principe niemand daar iets mee te maken (je hebt het recht op privacy). Het bij voorbaat registreren van gegevens maakt internetgebruikers tot verdachten.

Niet alle providers loggen voor de eigen bedrijfsvoering. Sommige providers vinden het bovendien een verspilling van energie. Logmeniet is een platform voor logvrije providers. Logvrije providers loggen alleen met de expliciete toestemming van hun klanten. Middels dit "opt-in" beleid kunnen internetgebruikers dus zelf kiezen voor de risicovolle onderneming hun e-mailverkeer te laten registreren.

Logmeniet roept providers op zich aan te sluiten en zo een statement te maken voor digitale vrijheid! 

Persbericht

Logmeniet?

Ik wil meer informatie over deze actie.

Ik wil mijn provider vragen te stoppen met loggen.

Ik ben een provider en wil ook stoppen met loggen. Wat moet ik doen?

Ik denk graag mee over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en digitale rechten.

Vragen? Mail naar

Twitter #logmeniet

Het laatste nieuws over digitale vrijheid:
rrs feed Greenhost over privacy